Koho se týká elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zavádí postupně ve čtyřech fázích. Do které fáze váš obor podnikání spadá rozhoduje rozdělení dle kódů CZ-NACE.

Níže rozepsané fáze zavádění EET jsou převzaty z portálu etrzby.cz. Daný rozpis se může v průběhu zavádění EET ještě změnit.

1. fáze (od 1. prosince 2016) – stravovací a ubytovací služby

 • NACE 55 – Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
 • NACE 56 – Stravování a pohostinství, jde-li o stravovací služby (podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny…)

O stravovací službu (v rámci NACE 56) se nejedná:

 • je – li stravování poskytováno jako prodej „s sebou“, nebo
 • jestliže provozovna (tj. prostorově ohraničené místo, které má plně k dispozici konkrétní provozovatel pro účely výkonu své činnosti) nedisponuje odpovídajícím zázemím ke konzumaci zakoupeného jídla a/nebo pití, nebo
 • není-li současně v prostoru provozovny zajišťována alespoň některá z následujících doplňkových služeb (stoly a židle , vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…)
 • jestliže charakter jídla nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo konzumaci na místě zvláštní zacházení (např. zmrzlina v kornoutu, párek v rohlíku apod.).

Za těchto okolností má činnost podnikatele charakter dodání zboží a tržba z takové činnosti bude evidenci tržeb podléhat až ve 3. fázi.


2. fáze (od 1. března 2017) – maloobchod a velkoobchod

 • NACE 45.1 – Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
 • NACE 45.3 – Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
 • NACE 45.4 – Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
 • NACE 46 – Velkoobchod, kromě motorových vozidel
 • NACE 47 – Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)

3. fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi – zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:

 • NACE 56 – Stravování a pohostinství, jde-li o tržby z dodání zboží (tržby, které nejsou stravovací službou, tj. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku…)
 • NACE 49.32 – Taxislužba
 • NACE 49.10 – Železniční osobní doprava meziměstská
 • NACE 49.41 – Silniční nákladní doprava
 • NACE 10.7, 10.1,… – Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
 • NACE 86, 69.1, 75.0,… – Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…)
 • a další

4. fáze (od 1. června 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnost

 • NACE 13 – Výroba textilií
 • NACE 14 – Výroba oděvů
 • NACE 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků
 • NACE 16 – Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • NACE 17 – Výroba papíru a výrobků z papíru
 • NACE 20.4 – Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
 • NACE 22 – Výroba pryžových a plastových výrobků
 • NACE 23 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 • NACE 25 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 • NACE 31 – Výroba nábytku
 • NACE 32 – Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)
 • NACE 33 – Opravy a instalace strojů a zařízení
 • NACE 43 – Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
 • NACE 95 – Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
 • NACE 96 – Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

 

Koho se EET netýká:

Tržby vyňaté z evidence tržeb (§ 13):
 1. uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla,
 2. uskutečněné během 10 dní následujících po přidělení daňového identifikačního čísla
 3. státu,
 4. územního samosprávného celku,
 5. příspěvkové organizace,
 6. banky,
 7. spořitelního a úvěrního družstva,
 8. pojišťovny a zajišťovny,
 9. investiční společnosti a investičního fondu,
 10. obchodníka s cennými papíry,
 11. centrálního depozitáře,
 12. penzijní společnosti,
 13. penzijního fondu,
 14. Fondu pojištění vkladů,
 15. z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
 16. z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 17. držitele poštovní licence,
 18. z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 19. z pracovněprávního vztahu a vztahu s tímto vztahem souvisejícího,
 20. z poskytování stravování a ubytování žákům a studentům v zařízeních školy určených pro tyto účely,
 21. z jízdného placeného ve vozidlech veřejné linkové a drážní dopravy,
 22. z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.
Dále jsou vyňaty z evidence tyto tržby:
 1. uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
 2. z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi – tržby poplatníků, kteří nejsou držiteli poštovní licence (kurýrní služby),
 3. ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem – platba zaměstnanců zaměstnavateli např. za závodní stravování, občerstvení na pracovišti apod.,
 4. ze stravování a ubytování žáků a studentů poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením – pouze stravování poskytované školou nebo školským zařízením podle § 7 odst. 4 a 5 školského zákona (neplatí pro jiné subjekty),
 5. z jízdného nebo ze související platby, které jsou hrazeny v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob – tj. přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů,
 6. na palubě letadel,
 7. z osobní železniční přepravy,
 8. z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 9. z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
 10. z provozování veřejných toalet.